Turnerings bestemmelser

Turneringsplan
Sæsonen går fra første onsdag i april til sidste onsdag inden afslutningsturneringen. Herreklubbens faste aktivitet er en match hver onsdag.
Der henvises i øvrigt til turneringsplanen, der indeholder alle planlagte aktiviteter i sæsonen.

Onsdagsmatcher
Matcherne afvikles onsdag med start efter eget valg.
Medlemmer af herreklubben har fortrinsret til at booke starttider i Golfbox onsdag kl. 15:00-17:00. Ikke anvendte tider frigives søndag kl. 24.00, så andre kan booke dem.
Der spilles i 2 rækker:
A. række;  HCP op til 15,2
B. rækken; HCP fra 15,3
Hvis der ikke er tilrettelagt andre spilleformer til onsdagsmatcherne, spilles der netto/slagspil i A-rækken og stableford i B-rækken.

Gennemgående turnering
Resultatet af de ugentlige matcher tæller med i en gennemgående turnering for hele sæsonen, der kaldes “Ordet of Merit”. Point til den gennemgående turnering opgøres således: Vinderen af den ugentlige match tildeles 100 point. Efterfølgende spilleres point udregnes som: 100 minus forskellen imellem 1) vinderens stableford point/netto slag og 2) spillerens stableford point/netto slag. Spillerens 12 bedste resultater i sæsonen medregnes i “Order of Merit”. I turneringsplanen markeres de matcher, der indgår i “Order of Merit”.

Indlagte konkurrencer i den ugentlige match:
1) “Nærmest flaget i 2. slag, på green” på hul 16
2) “Nærmest flaget, på green” på hul 17
Afstand til flaget noteres på forsiden af scorekortet. Eksempel: Hul 16 – 1 m.10 cm

Scorekort
Efter hver onsdags match afleveres korrekt udfyldt scorekort i herreklubbens postkasse, der er ophængt i klubhuset. Ved andre turneringer afleveres scorekort til matchbordet senest 15 min. efter afsluttet spil.

Afgørelse ved lige resultater
Ved lige resultater sammenlignes scoren på de sidste 9 huller, derefter på de sidste 6 huller, de sidste 3 huller og sidste hul.

Handicapregulering
Hvis du skal have reguleret dit HCP, skal du selv indberette det i Golfbox, eller tilmelde dig onsdagsrunden.

Onsdagsrunden
Onsdagsrunden er for alle spillere der ønsker at spille en ekstra tællende runde, samt give spillere med lavere Hcp. end 4,5 mulighed for at spille en tællende runde.
Man skal skrive sig på listen, der hænger på opslagstavlen i klubhuset. Her angives: Navn, DGU-nummer, handicap.
Scorekort skal mærkes med “T” og lægges i Herreklubbens postkasse, herefter bliver scoren indberettet som tællende runde.
Vi opfordrer til at man deltager i onsdagsrunden så vi kan få det mest reelle CBA.
Deltager man i onsdagsrunden deltager man samtidig i den almindelige herredag.

Matchledelse
Bestyrelsen udgør den samlede matchledelse og er ansvarlig for afviklingen af de enkelte matcher. Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om regelfortolkning i herreklubbens matcher.